Angående Corona (Covid-19)

Angående coronaviruset Covid-19

Vi får just nu många samtal från folk som har frågor rörande Coronaviruset, Covid-19 och hur detta påverkar vår verksamhet. Nedan sammanfattas det som gäller vår verksamhet samt länk till Folkhälsomyndigheten.

 

Vi är givetvis måna om våra gästers och vår personals hälsa. Vi följer noggrant de rekommendationer och föreskrifter som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.

Livsmedelsverkets hemsida står att läsa: “Det finns i dag inget som tyder på att man blir sjuk om man äter vare sig lösgodis eller andra livsmedel som det finns coronavirus på. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset på det sättet. Coronavirus smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – inte via magtarmkanalen.”

Sammanställning av nu gällande riktlinjer 200527

 • Begränsa antalet deltagare och motverka trängsel. Maximalt 50 personer så länge det finns plats för så många i lokalen utan att det blir trångt.
 • M/S Vindhem rymmer totalt 340 – 350 sittande passagerare inomhus (beroende på hur man räknar). Detta innebär för vår del att det med nu gällande restriktioner finns 7 sittplatser per gäst och att det går 7 gäster per toalett.
 • Gäster placeras sällskapsvis. Inget sällskap delar bord med ett annat sällskap. Alla sällskap separeras med ett tomt bord mellan sig och nästa sällskap.
 • Övre salongen är öppen och där kan man gå undan och sätta sig när man vill under resan.
 • Utöver dessa platser finns det dessutom ett soldäck som rymmer mer än 100 personer.
 • Vår serveringspersonal använder normalt inte munskydd. Om ni önskar att munskydd används när de serverar Er så är det bara att säga till.

 • Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien.
 • Ombord finns det sju gästtoaletter och det innebär att enligt nu gällande riktlinjer så går det 7 gäster per toalett.
 • Alla toaletter yt-desinficeras dagligen och det finns både tvål och handsprit på samtliga toaletter.
 • Handdesinfektion finns även placerad på andra strategiska platser runt om i fartyget och givetvis även i de utrymmen som endast personalen har tillgång till.

 • Ge information i förväg om att personer med symptom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • Upplever du symptom på luftvägsinfektion, hosta eller feber så stanna hemma. Vi gör en temporär förändring av våra avbokningsregler så länge denna situation råder. Vi tar inte betalt i förskott och om du känner dig sjuk så kan du avboka ända fram till avgång utan extra kostnad (gäller ej vid charter av hela fartyget).                                                                                     –
 • All servering av mat och dryck måste tillsvidare ske vid bordet där gästen sitter.
 • Med omedelbar verkan slutar M/S Vindhem servera dryck direkt från bardisken. All dryck och mat serveras vid bordet.
                                                                                       –
 • En generell rekommendation att korta ner evenemangstiden.
  Fr.o.m. den 15/5 och tillsvidare pågår turerna till 22.30. Detta oavsett veckodag.

 

Vidare följer vi utvecklingen noga och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan givetvis komma att ändras. Du kan själv gå in och läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida om vilka rekommendationer som gäller för tillfället.

För att minimera risken för smitta ombord så använder vi yt-desinfektionsmedel vid all städning och det finns handdesinfektionsmedel att tillgå enkelt ombord på båten för både gäster och personal. Rutiner för handtvätt och handdesinfektion finns på plats sedan långt tillbaka eftersom vi hanterar livsmedel och servering av mat men vi har nu skärpt rutinerna ännu mer och gjort handdesinfektionsmedel tillgängligt på fler platser ombord.

Sidan reviderades senast 200517 12.27

Melden Sie sich für unseren Newsletter an!

Gefällt uns