ยินดีต้อนรับ
เรือพรรคตั้งแต่ปี 1987
ดนตรีสดและงานปาร์ตี้บนเรือเพลง M/S Vindhem. เพลงป๊อปและเพลงร็อค