Integritetspolicy

Polena Rederi AB

Vi arbetar för att din personliga integritet ska skyddas i enlighet med den nya gällande Dataskyddsförordningen. Av den anledningen har vi tagit fram en ny policy som hjälper oss med de riktlinjer vi behöver i vårt dagliga arbete samt för att tydliggöra för våra kunder och leverantörer hur vi skyddar och lagrar dina/era personuppgifter. En uppdaterad version av denna policy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att ringa eller mejla.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Polena Rederi AB (556372-5943), Pepparvägen 34, 123 56 Farsta är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad samlar vi in?
När du gör en bokning hos oss via vår hemsida eller per telefon så registrerar vi dig som kund. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev registreras du också. Hur mycket vi registrerar är beroende på vilken typ av kund du är. Det vi registrerar på en privatperson är i regel mindre än det vi registrerar på en företagskund. Detta eftersom det vid en företagsbokning oftast sker betalning mot faktura och då krävs mer uppgifter än vid kontant betalning ombord.

På en privatperson registrerar vi som mest namn, adress, telefonnummer, mejladress, det preliminära ordervärdet, antal gäster, eventuell dryck som ska förberedas, matpreferenser (inte kopplat till en särskild person), eventuella födoämnesallergier (inte kopplat till en särskild person), önskemål om bordsplacering och om den som bokar vill att det ska stå med i bokningen att man firar födelsedag, bröllopsdag eller liknande.

På en företagskund registrerar vi som mest namn på kontaktperson, namn på företag, organisationsnummer, adress, faktureringsadress, kostnadsställe, referensperson, telefonnummer till kontaktperson, telefonnummer till företag, antal gäster, eventuell dryck som ska förberedas, matpreferenser (inte kopplat till en särskild person), eventuella födoämnesallergier (inte kopplat till en särskild person), önskemål om bordsplacering och om den som bokar vill att det ska stå med i bokningen att man firar födelsedag, bröllopsdag eller liknande.

Var lagras dina personuppgifter?
Den information som vi samlar in (se ovanstående punkt) lagras endast i Sverige. I dagsläget finns all denna information endast lagrad lokalt på företagets servrar och det finns ingen möjlighet att nå dessa uppgifter utifrån.

Varför lagrar vi då dessa uppgifter?

 • För att registrera din/er bokning
 • För att hantera Er bokning. Beställning av mat. Planering av personal. Planering av vår verksamhet i stort.
 • För att kunna kontakta dig angående din bokning.
 • För att fullgöra våra förpliktelser gentemot Transportstyrelsen. Passagerarlista med kontaktuppgifter till den som bokat ska finnas samt uppgift om hur många passagerare som finns ombord på fartyget.
 • För att underlätta vid hanteringen vid nästa bokningstillfälle spar vi eventuell adress, mejladress, namn och telefonnummer.
 • Vi skickar ut information om kommande händelser ombord på rederiets fartyg, kampanjer och rabatter. Vi delar aldrig med oss av mejladresser till tredje part.

Hur länge spar vi dessa uppgifter?
Vi spar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovan nämnda skäl.
I de fall lagen kräver av oss att dessa uppgifter ska lagras längre än vad som behövs för vår verksamhet så följer Polena Rederi AB naturligtvis de lagar som gäller.

Vad har jag för rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. De personuppgifter som vi enligt lag måste spara kan inte raderas. Om du vill ha ett utdrag om vad vi har registrerat på dig så kontakta oss via brev eller mejl.

Alla de som finns registrerade hos oss har rätt att:

 • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
 • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
 • Avstå från riktad marknadsföring.
 • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

Personuppgiftsansvarig
Polena Rederi AB
Pepparvägen 34
123 56 Farsta
Sverige

Telefon: +46 (0)8 604 04 20

E-post: info@vindhem.com

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationssnummer: 556372-5943

Momsregistreringsnummer: SE556372594301

Choose language

RESERVA AHORA